Product detail

Přenosný impedanční analyzátor, projekt 1QS201710508 a MSM0021630503

BAJER, P. HUBÁLEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení pro provádění impedanční spektroskopie elektrochemických vodivostních senzorů. Založené na čipu provádějící diskrétní Furierovu analýzu. Zařízení je přenosné, připojitelné k PC přes USB přes které je také napájeno.

Keywords

impedanční analýza, elektrochemická impedanční spektroskopie, EIS

Create date

01.03.2009

Location

LabSensNano

www