Product detail

Integrovaný CMOS u-konduktometr pro měření moderních elektrochemických senzorů

FUJCIK, L. PROKOP, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Integrovaný obvod ASIC pro měření elektrických vlastností kapalin s využitím moderních elektrochemických senzorů. Bylo navrženo nové digitální časování a zároveň musela být dodžena metodika bipolárního pulsu. Byl rovněž oštřen signál RST pv počateční fázi měření.

Keywords

integrovaný obvod, metoda bipolárního pulsu, senzor

Create date

01.12.2009

Location

U4-217

www

Documents