Product detail

Solární robot

SZENDIUCH, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výrobek pro demonstraci přeměny světelné energie na energii mechanickou

Keywords

fotovoltaika

Create date

16.12.2009

Location

U4-221