Product detail

CalA 1.1 DEMO 256

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Softwarem CalA verze 1.1 je možné simulovat stacionární 2D úlohy vedení tepla s vnitřním zdrojem tepla a Newtonovými okrajovými podmínkami. Hlavní využití je předpokládáno v oblasti simulace sdílení tepla ve staveních konstrukcích.

Keywords

software, simulace, vedení tepla

Create date

15.01.2009

Location

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

www