Product detail

Software CalA 2.2 Demo 512

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Softwarem CalA verze 2.2 je možné simulovat různé fyzikální jevy, které lze popsat rovnicí typu tepelné difuze. Hlavní využití je však předpokládáno v oblasti simulace 2D ustáleného i neustáleného sdílení tepla vedením s přestupem a vnitřními zdroji tepla. Tento fyzikální jev je využitelný při řešení mnoha technických úloh, či problémů. Ve stavebnictví jej lze obecně využít jako fyzikálního modelu pro simulaci sdílení tepla v neprůsvitných materiálech.

Keywords

software, nestacionární difuzní rovnice, 2D

Create date

01.11.2009

Location

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

www