Product detail

Program pro únavové posouzení svarových spojů

NÁVRAT, T. VLK, M. PETRUŠKA, J. VOSYNEK, P.

Product type

software

Abstract

Únavové posouzení je založeno na dvou koncepcích: 1) Koncepci lokálních elastických vrubových napětí - Využíváme koncepci lokálních elastických napětí v modifikaci podle doporučení IIW a dle práce Pedersena. 2) Koncepci elastoplastických vrubových napětí a deformací - Posouzení se uskutečňuje na základě znalosti elastoplastických napětí a deformací v místě přechodu povrchu svarové housenky do základního materiálu. K inženýrské přibližné metodě je k tomu třeba Neuberova koncepce a cyklická deformační křivka. Počtu cyklů je stanoven dle Morrowa, Landgrafa a Smith Watsona Toppera.

Keywords

únavové posouzení, MKP, svar

Create date

25.08.2010

Location

ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

www

Documents