Product detail

Modelové zařízení pro snímání prachových částic v kluzném kontaktu el. strojů

VESELKA, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Rychlost opotřebení kartáčů je jedním z důležitých provozních parametrů a zásadním způsobem ovlivňuje provozní spolehlivost strojů s kluzným kontaktem a volbu optimální značky kartáčů. Podstatu měřicího zařízení tvoří umístění sklíčka do speciálního difůzoru , který je umístěn na přívodu sání k elektrickému vysavači. Tím se eliminuje negativní vliv okolního prostředí na průběh a výsledky zkoušek. Zajišťuje se tím rovněž variabilnost a univerzálnost měřicí metody. Přípravek umožňuje aplikaci i několika sklíček za sebou a využití i unikajících částic s vysokou energií.

Keywords

prachové částice

Create date

19.11.2008

Location

laboratoř elektrických strojů, UVEE

www