Product detail

Komůrka pro testování senzorů plynů

PRÁŠEK, J. PYTLÍČEK, Z. HUBÁLEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o komůrku pro vložení testovaného senzoru plynů na vybraný plyn. Ten je do komůrky přiváděn z externího směšovacího zařízení.

Keywords

komůrka, senzor plynů

Create date

30.09.2008

Location

T10-N0.66

Documents