Product detail

Modelové zkoušky vtokového objektu SO 04 VD Mšeno

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

prototyp

Abstract

Na modelu bude ověřena Q/h charakteristika takto navrženého vtokového objektu pro zadavatelem definované hladiny v nádrži, včetně zhodnocení poměrů v klesající větvi před zaústěním do štoly prizmatického tvaru.

Keywords

modelový výzkum, VD Mšeno, optimalizace

Create date

05.12.2008

Location

FAST VUT v Brně

Documents