Product detail

Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM

MACKŮ, R. ŠKARVADA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Náhodné dvouhladinové proudové nebo napěťové impulzy můžeme sledovat u mnoha elektronických součástek, které využívají ke své funkci závěrně polarizovaný PN přechod. Tyto impulzy jsou obvykle obdélníkové a jsou charakteristické konstantní amplitudou, náhodnou dobou trvání a náhodným okamžikem vzniku. Z experimentálně získaných výsledků statistických charakteristik byl získán model stochatistického generačně-rekombinačního procesu, kterým můžeme popsat dvouhladinový impulsní šum. Právě pro účely analýzy statistických charakteristik v širokém časovém rozsahu těchto signálů bylo vyvinuto specializované elektronické zařízení. Získané závěry pak mohou být použity pro nedestruktivní hodnocení kvality PN přechodů a výrobních technologií.

Keywords

Impulzní šum, Mikroplazmatický šum, statistické chrakteristiky, doba trvání impulzu, doba trvání mezery

Create date

01.10.2008

Location

Laboratoře UFYZ, Technická 8, Brno

www

Documents