Product detail

Pístový parní motor

FIEDLER, J. HRBÁČEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tato práce pojednává o možnostech využití pístového parního motoru (později pouze PM) v malých výtopnách, kotelnách a redukčních stanicích. Konkrétně je zde proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry mechanického výkonu 20 kW, otáček 1500 1/min, vstupního tlaku páry 1,5 MPa a teplotě v kondenzátoru stroje 105 C. Jsou zde navrženy hlavní konstrukční segmenty PM se zaměřením na systémy rozvodu páry. Pro stanovení tvaru pracovního diagramu PM (p-V diagram), byl vytvořen v tabulkovém editoru Excel podpůrný program, ze kterého vychází stanovení zdvihového objemu motoru a návrh hlavních rozměrů.

Keywords

motor; p-V diagram; parní šoupátko; polární diagram; redukce páry

Create date

03.09.2007

Location

FSI, VUT Brno

Documents