Product detail

Zařízení na výrobu ostrých hrotových sond pro optický rastrovací mikroskop s lokální sondou

TOMÁNEK, P. ŠKARVADA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Je navrženo zařízení pro opakovatelnou výrobu nízkonákladových hrotových sond pro optickou rastrovací mikroskopii v blízkém pole, které je možné aplikovat na jednovidové i mnohavidové optické vlákno. K výrobě sond se používá metoda selektivního leptání optického vlákna v 40% kyselině fluorovodíkové, přičemž pro dosažení hladšího povrchu letaného hrotu je do kyseliny přidán 50% roztok fluoridu amonného ve vodě. Výsledkem rozdílu rychlosti leptání jádra vlákna a pláště vznikají reprodukovatelné hroty o výšce 2-4 mikrometry s průměrem aperturu 80-100 nm dle doby leptání.

Keywords

Rastrovací optický mikroskop v blízkém poli, lokální sonda, výroba

Create date

15.05.2008

Location

Ústav fyziky FEKT VUT