Product detail

Měrné vestavby pro automatizované měření průsaků v systému drénů a injekční štole VD Mostiště

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

prototyp

Abstract

Po havarijní situaci při zvýšených průsacích je následně budován monitorovací bezpečnostní automatizovaný systém. Pro prostorové a průtokové podmínky měřených profilů bylo navrženo a vyrobeno a nakalibrováno 7 vestaveb atypického řešení.

Keywords

přeliv, kalibrace, měření průtoků, průsak, VD Mostiště

Create date

15.11.2005

Location

VD Mostiště

Documents