Product detail

Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor

FIEDLER, J. ŠEN, H.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Byl zpracován výpočtový program pro určení stavových veličin vybraných plynů; výpočtový model pro simulační výpočty tepelného oběhu; optimalizace pro osm variant. Stanoveny základní výpočtové a konstrukční parametry

Keywords

uzavřený oběh, plynová turbína, regenerace tepla, nosiče tepla

Create date

26.11.2007

Location

Documents