Product detail

Rotující nádobka

PRÁŠEK, J. ADÁMEK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Elketrochemické analytické zařízení pro měření s tlustovrstvými elektrochemickými senzory v roztocích

Keywords

elektrochemické uspořádání, hmotnostní průtok, měření v průtoku

Create date

31.08.2007

Location

T10-N0.70

Documents