Product detail

Inerciální snímač pro zpřesňování odometrie

HOUŠKA, P. BŘEZINA, T. LACHNIT, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Snímač měří kinematické veličiny pohybující se soustavy. Primárně je určen pro zpřesňování odometrie kolových robotů a vozidel, ale může být použit pro libovolné jiné zařízení. Výstupem snímače jsou vektory polohy, rychlosti a zrychlení měřených v osách X a Y.

Keywords

měření polohy, měření rychlosti, odometrie, inerciální snímač

Create date

01.11.2007

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Documents