Product detail

Prototyp modelu krevního řečiště

BODEČEK, K. CHMELAŘ, M. ČÍŽ, R.

Product type

prototyp

Abstract

Jedná se o testovací systém, který umožňuje přesné vyhodnocování naměřených hodnot. Model krevního řečiště umožňuje pracovat s reálnými snímači a porovnávat získané hodnoty se skutečnými tlakovými změnami, ke kterým v modelu krevního řečiště dochází.

Keywords

měření krevního tlaku, pulzní vlna, model krevního řečiště

Create date

07.11.2007

Location

FEKT VUT v Brně

Documents