Product detail

Integrovaný obvod ASIC pro měření kapacitních senzorů tlaku s využitím modulátoru sigma-delta typu band-pass

FUJCIK, L. PROKOP, R. FOREJTEK, J. HÁZE, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byl navržen integrovaný obvod pro měření kapacitních senzorů tlaku s vyžitím sigma-delta modulátoru typu band-pass. Pro tento integrovaný obvod byl navržen matematický model, který byl následně simulován a modelován v prostředí Matlab a Simulink. Pro generovaní nosného harmonického signálu byla použita digitální sigma-delta modulace, která byla navržena pomocí jazyku VHDL a následně implementována do integrovaného obvodu. Pro korektní běh band-pass sigma delta modulátoru bylo potřeba navrhnout koherentní vzorkování vstupního signálu. Toto vzorkování bylo rovněž navrženo v jazyku VHDL a úzce souvisí s generovaným nosným harmonickým signálem. Nejdůležitějším požadavkem bylo, aby vzorkovací kmitočet byl 4-krát větší než kmitočet nosného harmonického signálu. Navržená výsledná struktura modulátoru sigma-delta typu band-pass je pak schopna vyhodnotit reálnou i imaginární složku měřené impedance kapacitního senzoru tlaku. Výstupní signál band-pass modulátoru je čistě digitální, který je dále zpracováván obvodem FPGA k dosažení výsledného bitového rozlišení. Při návrhu band-pass modulátoru byla použita metoda spínaných kapacitorů. Integrovaný obvod byl navržen v technologii AMIS CMOS 0,7 um.

Keywords

band-pass sigma-delta modulátor, kapacitní senzory

Create date

24.10.2007

Location

UMEL, U4/217

www