Product detail

Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů

MACHÁČEK, J. PROCHÁZKA, Z. DRÁPELA, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Předkládaný produkt je systém měření, sběru, analýzy a také vizualizace dat. Jedná se o experimentální aplikaci 100W fotovoltaického měniče, na kterém je pozorován vliv provozních podmínek na jeho zatěžovací charakteristiky. Tento FV panel a přidružený systém měření a sběru dat je nainstalován v solární laboratoři (na střešní terase) Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Díky systému sběru, archivace a analýzy naměřených dat jsme schopni pozorovat, definovat a následně vyhodnotit veškeré vnější vlivy, které pozitivně ale především negativně ovlivňují účinnost zařízení.

Keywords

Solární, článek, obnovitelný, PHP, MySQL, Matlab, měření, interent

Create date

14.02.2007

Location

Program je umístěn na serveru VUT v Brně a na lokálním počítači ÚEEN FEKT VUT v Brně.

www

Documents