Product detail

Infračervený řádkový snímač vzdálenosti pro detekci předmětů v blízkosti robotu (robotického fotbalisty)

HAVRÁNEK, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Prototyp snímače pro zjišťování polohy předmětu (golfového míčku případně jiného tvaru) v zorném poli robotického fotbalisty. Měřicí modul je založený na matici (8x1) reflexních optoelektronických snímačů pracujících v impulsním režimu. Pro zpracování a vyhodnocení analogových signálů je použit nízkopříkonový mikrokontroler MSP430, který zároveň komunikuje s nadřazeným systémem sběrnicí SPI. Jedním z význačných parametrů modulu je vysoká rychlost měření v celém řádku (až 10kS/s) a možnost dalšího zpracování v reálném čase (průměrování) při současném zachování velmi malých rozměrů a nízké spotřeby.

Create date

06.09.2007

Location

UAMT - FEKT

Documents