Product detail

Akční člen s komunikačním rozhraním ZigBee

Bradáč, Fiedler, Zezulka, Štohl, Dundáček

Product type

funkční vzorek

Abstract

Akční člen s bezdrátovým komunikačním rozhraním ZigBee postavený na bázi modulu s mikroontrolerem Freescale HCS08 a radiového obvodu MC13192.

Keywords

ZigBee, bezdrátová komunikace, akční člen

Create date

01.07.2006

Location

UAMT FEKT VUT v Brně