Product detail

Softwarová aplikace pro analýzu stereo páru obrazů a generování složeného autostereoskopického obrazu.

Ing. Kamil Říha

Product type

prototyp

Abstract

Aplikace realizuje metodu vytváření složeného obrazu pro autostereoskopickou vícepohledovou jednotku bez nutnosti snímání a přenosu všech potřebných pohledů a bez vytváření explicitního prostorového modelu libovolné zobrazované scény, založená pouze na disparitní (prostorové) informaci obsažené ve stereo páru obrazů snímaných dvěma kamerami.

Keywords

DEPTH matice, disparita, dynamické programování, kamera, autostereoskopický displej, složený obraz, prostorové zobrazení.

Create date

20.08.2006

Location

FEKT VUT, Ústav telekomunikací, BRNO, Purkyňova 118, kancelář 426.