Product detail

Ultrazvukový aktuátor s pracovní frekvencí 100kHz

Sedlák P., Šikula J., Majzner J., Grmela L.,

Product type

prototyp

Abstract

Ultrazvukový aktuátor s pracovní frekvencí 100kHz byl vytvořen pro měřící aparaturu nelineární elektroultrazvukové sopektroskopie pevných látek.

Keywords

Ulrazvukový aktuátor, piezoelektrická keramika, Nelineární elektroultrazvuková spektroskopie v pevných látkách

Create date

01.10.2006

Location

UFYZ