Product detail

Tester nelinearity

Sikula J., Grmela L., Sedlak P., Majzner J.

Product type

prototyp

Abstract

Byl vytvořen tester nelinearity. Princip měřící metody spočívá v určení odchylek VA charakteristiky od lineárního průběhu. V reálném čase je měřeno zkreslení harmonického průběhu vstupního signálu. Mírou zkreslení je amplituda třetí harmonické složky.

Keywords

nelinearita, tester

Create date

01.01.2006

Location

UFYZ

Documents