Product detail

Měřící systém deformace partikulárních látek

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřící zařízení slouží ke zkoumání teoretických fyzikálních závislostí deformace v partikulárních látkách s cílem nastavování a regulace technologických procesů jako mísení a kompaktování. Zařízení sestává ze skleněné nádrže, elektromotoru, převodovky, frekvenčního měniče, pohybového mechanizmu, mechanických lopatek, pracovního stolu, PC, kamery a příslušných software ke zpracování obrazových deformačních informací.

Create date

24.01.2007

Location

A1/1115

Documents