Product detail

Medicínský modelovací systém Transfer 3.0

KRŠEK, P.

Product type

software

Abstract

Jedná se o programový systém pro zpracování prostorových diskrétních medicínských obrazových dat. Tato data jsou nejčastěji z CT/MR diagnostických zařízení. Data mohou být interaktivně prostorově prohlížena a segmentována. Na základě segmentovaných dat je možné automaticky vytvářet geometrické modely ve formátech TRI/STL/VRML. Tyto modely je možné využít pro virtuátní simulace, testování a plánování medicínských postupů a operací. Je možné také na základě těchto modelů vyrobit fyzické modely, které lze opět přímo využít pro reálné simulace, testování a plánování medicínských postupů a operací.

Keywords

CT, MR, segmentace, geometrické modely, simulace, plánování, testování, výroba modelů

Create date

03.12.2004

Location

https://www.fit.vut.cz/research/product/15/

www

Documents