Product detail

Indukční snímací sonda odolná proti EMC. Realizace byla proveda v rámci grantového projektu MSM 262200010.

Veselka F.

Product type

produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování

Abstract

Tento výzkum se zabývá využitím indukčních sond k bezkontaktnímu snímání malých vzdáleností od vodivých ploch. Zaměření pro použití sondy k měření tvarových úchylek komutátoru a kroužku. Sonda pracuje na principu vířivých proudů.

Create date

01.01.2004

Location

UVEE

www

UVEE