Product detail

Cyklovací pracoviště pro měření spolehlivosti pájeného spoje

Ing. Josef Śandera

Product type

prototyp

Abstract

Vytvoření originálního pracoviště, které umožňuje termomechanické cyklování osyených desek plošných spojů v teplotním rozsahu 0 až 100 C.

Keywords

termomechanické namáhání, SMT technbologie,

Create date

01.04.2004

Location

Ústav Mikroelektroniky

www

disertační práce Sandera - Design and Reliability of the Connection in 3D Electronic Systems