Product detail

Elektro-optický snímač akčních potenciálů srdce (realizace v rámci projektu GAČR 102/01/1494 "Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii" pro společné pracoviště ÚBMI FEKT VUT v Brně a FÚ LF MU Brno)

PROVAZNÍK, I. CHMELAŘ, M. VESELÝ, Z. BLAHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Snímání akčních potenciálů buněk myokardu poskytuje důležitou informaci především pro diagnostiku poruch vzniku a vedení vzruchu v srdečním svalu. Jedním ze základních nástrojů výzkumu elektrofyziologie tohoto orgánu je mapování snímáním akčních potenciálů z více bodů na povrchu srdce. Následná analýza nasnímaných dat umožňuje odhalit změny způsobené některými závažnými patologickými stavy, např. ischemií. Optické mapování je novou technikou, která používá napěťově citlivých barviv a optických a elektrických obvodů. Optický systém navrhovaný v projektu používá technologie optických vláken, která umožňuje (oproti stávajícím systémům) globální mapování myokardu. Systém se stává pružným a neomezuje snímání jen na určité lokality. Tato netradiční metodika snímání akčních potenciálů přímo z povrchu srdce může zaujmout významné místo mezi registračními metodami v základním kardiologickém výzkumu. Její přínos lze spatřovat především v tom, že se jedná o neinvazivní získání dat, a to navíc z libovolného místa povrchu srdce. Zkoumaný orgán není traumatizován a získaná data jsou přesně experimentálně definována. Systém je navíc odolný proti nežadoucímu rušení. V projektu bude systém ověřen a využit ve sledování ischemických stavů a účinků farmak na srdeční sval. Z technického hlediska se jedná o špičkové zařízení využívající moderních optických a elektronických technologií.

Keywords

napěťově citlivé barvivo, flexibilní optika

Create date

01.01.2003

Location

ÚBMI FEKT VUT v Brně

Documents