Product detail

Parní turbina kondenzační s regulovaným odběrem páry

Fiedler, Kučera, Kristek, a spol.

Product type

prototyp

Create date

01.02.1988

Location

Ruská federace, hutní kombinát Norilsk

www

Referenční seznam parních turbin-Alstom Power s.r.o CZ

Documents