Publication detail

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

KALA, J. SALAJKA, V. HRADIL, P. NEVAŘIL, A. SMUTNÝ, J.

Original Title

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

Czech Title

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

Language

cs

Original Abstract

Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.

Czech abstract

Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.

Documents

BibTex


@misc{BUT68341,
  author="Jiří {Kala} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil} and Aleš {Nevařil} and Jaroslav {Smutný}",
  title="Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců",
  annote="Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. 
Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.",
  chapter="68341",
  year="2008",
  month="december",
  pages="1--15",
  type="miscellaneous"
}