Publication detail

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

Original Title

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

Czech Title

Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav

Language

cs

Original Abstract

Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl. Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.

Czech abstract

Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl. Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.

BibTex


@phdthesis{BUT67058,
  author="Vladimír {Holcman}",
  title="Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav",
  annote="Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly analyzovány následující vlastnosti permitivita, ztrátový činitel a ztrátové číslo v závislosti na kmitočtu a hmotnostním zastoupení plniva, dále vnitřní rezistivita v závislosti na teplotě a hmotnostním zastoupení niklového plniva. Hlavním cílem je zkoumání vlivu velikosti částic na všechny uvedené vlastnosti. Zkoumána je soustava kopolymer etylén-vinylacetát - nikl.
Vzorky byly měřeny z velké části na fakultě Experimentální Fyziky V. University v Augsburgu. Měření bylo prováděno na přístrojích Alpha-analyzer, HP 4284, E4991A. Teplotní závislosti byli měřeny na kryogenickém zařízení jak v Augsburgu tak i na ústavu Fyziky FEKT VUT v Brně.
",
  chapter="67058",
  year="2008",
  month="january",
  pages="1--32",
  type="dissertation"
}