Publication detail

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek

Original Title

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek

Czech Title

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek

Language

cs

Original Abstract

Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2005.

Czech abstract

Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2005.

BibTex


@book{BUT67048,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek",
 annote="Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2005.",
 address="FEKT VUT Brno",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek",
 chapter="67048",
 edition="Mikrosyn",
 institution="FEKT VUT Brno",
 year="2006",
 month="january",
 pages="1--157",
 publisher="FEKT VUT Brno",
 type="book"
}