Publication detail

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek, Mikrosyn 2007

Original Title

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek, Mikrosyn 2007

Czech Title

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek, Mikrosyn 2007

Language

cs

Original Abstract

Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2007. Za rok 2007 pracovníci ústavu publikovali 108 článků. 10 nejvýznamnjěších článků prezentovaných v uznávaných vědeckých časopisech a na světových konferencích bylo náplní semináře.

Czech abstract

Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2007. Za rok 2007 pracovníci ústavu publikovali 108 článků. 10 nejvýznamnjěších článků prezentovaných v uznávaných vědeckých časopisech a na světových konferencích bylo náplní semináře.

BibTex


@book{BUT67046,
 author="Lubomír {Grmela} and Pavel {Tománek}",
 title="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (Workshop) 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek, Mikrosyn 2007",
 annote="Sborník přináší výsledky Ústavu fyziky FEKT dosažené v rámci plnění výzkumného záměru MIKROSYN MSM 0021630503-2007. Za rok 2007 pracovníci ústavu publikovali 108 článků. 10 nejvýznamnjěších článků prezentovaných v uznávaných vědeckých časopisech a na světových konferencích bylo náplní semináře.",
 address="FEKT VUT",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologií MSM 0021630503 - 2007",
 chapter="67046",
 edition="Mikrosyn",
 institution="FEKT VUT",
 year="2008",
 month="january",
 pages="1--104",
 publisher="FEKT VUT",
 type="book"
}