Publication detail

Lokální optické pole vidů mělce vnořených kanálkových vlnovodů (Teorie a experiment)

Original Title

Lokální optické pole vidů mělce vnořených kanálkových vlnovodů (Teorie a experiment)

Czech Title

Lokální optické pole vidů mělce vnořených kanálkových vlnovodů (Teorie a experiment)

Language

cs

Original Abstract

V práci je prezentována nová, rychlá a přesná semianalytická metoda pro analýzu optických vlnovodů vhodných pro nanoptické a nanofotonické aplikace. Kriticky jsou zhodnoceny používané metody spektrálního indexu SI a vyzařování módů do volného prostoru FSRM. Na jejoich základě je pak rozpracována metoda vyzařování do poloprostoru HSRM, vhodná v případě, kdy poloprostor nad vlnovodem tvoří vzduch. Všechny tyto metody jsou spektrální, avšak je možné kombinovat jejich výhody a zvýšit tak potenciál pro studium dalšícjh možných struktur. Využitím Fourierovy transformace je možné při aplikaci HSRM metody odstranit omezení týkající se indexu lomu, což umožní přesnější výsledky. Pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli byly experimentálně ověřeny a zviditelněny struktury módů uvnitř vlnovodu i v jeho těsném okolí, přičemž rozlišení je lepší než 250 nanometrů.

Czech abstract

V práci je prezentována nová, rychlá a přesná semianalytická metoda pro analýzu optických vlnovodů vhodných pro nanoptické a nanofotonické aplikace. Kriticky jsou zhodnoceny používané metody spektrálního indexu SI a vyzařování módů do volného prostoru FSRM. Na jejoich základě je pak rozpracována metoda vyzařování do poloprostoru HSRM, vhodná v případě, kdy poloprostor nad vlnovodem tvoří vzduch. Všechny tyto metody jsou spektrální, avšak je možné kombinovat jejich výhody a zvýšit tak potenciál pro studium dalšícjh možných struktur. Využitím Fourierovy transformace je možné při aplikaci HSRM metody odstranit omezení týkající se indexu lomu, což umožní přesnější výsledky. Pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli byly experimentálně ověřeny a zviditelněny struktury módů uvnitř vlnovodu i v jeho těsném okolí, přičemž rozlišení je lepší než 250 nanometrů.

BibTex


@phdthesis{BUT67017,
 author="Dana {Otevřelová}",
 title="Lokální optické pole vidů mělce vnořených kanálkových vlnovodů (Teorie a experiment)",
 annote="V práci je prezentována nová, rychlá a přesná semianalytická metoda pro analýzu optických vlnovodů vhodných pro nanoptické a nanofotonické aplikace.
Kriticky jsou zhodnoceny používané metody spektrálního indexu SI a vyzařování módů do volného prostoru FSRM. Na jejoich základě je pak rozpracována metoda vyzařování do poloprostoru HSRM, vhodná v případě, kdy poloprostor nad vlnovodem tvoří vzduch. Všechny tyto metody jsou spektrální, avšak je možné kombinovat jejich výhody a zvýšit tak potenciál pro studium dalšícjh možných struktur. 
Využitím Fourierovy transformace je možné při aplikaci HSRM metody odstranit omezení týkající se indexu lomu, což umožní přesnější výsledky.
Pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli byly experimentálně ověřeny a zviditelněny struktury módů uvnitř vlnovodu i v jeho těsném okolí, přičemž rozlišení je lepší než 250 nanometrů.",
 address="Vutium Brno",
 chapter="67017",
 institution="Vutium Brno",
 year="2008",
 month="january",
 pages="1--28",
 publisher="Vutium Brno",
 type="dissertation"
}