Publication detail

Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu

Original Title

Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu

Czech Title

Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu

Language

cs

Original Abstract

Vědecká metoda, teorie a ověřování hypotéz. Sběr dat, pozorování a měření. Variabilita a její význam pro vědecký popis kvality jevů a objektů. Axiom příčin a následku, paradigma kauzality a prevence problémů s nekvalitou. Klasifikace zdorjů variability a regulování procesů.

Czech abstract

Vědecká metoda, teorie a ověřování hypotéz. Sběr dat, pozorování a měření. Variabilita a její význam pro vědecký popis kvality jevů a objektů. Axiom příčin a následku, paradigma kauzality a prevence problémů s nekvalitou. Klasifikace zdorjů variability a regulování procesů.

BibTex


@book{BUT66948,
 author="Radovan {Novotný}",
 title="Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu",
 annote="Vědecká metoda, teorie a ověřování hypotéz. Sběr dat, pozorování a měření. Variabilita a její význam pro vědecký popis kvality jevů a objektů. Axiom příčin a následku, paradigma kauzality a prevence problémů s nekvalitou. Klasifikace zdorjů variability a regulování procesů.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Systematické studium variability v kontextu vědeckého přístupu",
 chapter="66948",
 edition="1",
 institution="VUTIUM",
 year="2009",
 month="june",
 pages="1--35",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}