Publication detail

Iontmetr Uživatelský manuál 1.00

SZABÓ, Z. MIKULKA, J. ROUBAL, Z.

Original Title

Iontmetr Uživatelský manuál 1.00

Czech Title

Iontmetr Uživatelský manuál 1.00

Language

cs

Original Abstract

Zařízení Iontmetr je měřicím přístrojem na měření koncentrace iontů. Zařízení sestává z aspiračního kondenzátoru (obr. 1.) s obslužnou elektronikou a z napájecího zdroje (obr. 2). Ovládání přístroje, měření a ukládání naměřeních dat probíhá pomocí obslužného programu nebo pomocí tlačítek na přístroji.

Czech abstract

Zařízení Iontmetr je měřicím přístrojem na měření koncentrace iontů. Zařízení sestává z aspiračního kondenzátoru (obr. 1.) s obslužnou elektronikou a z napájecího zdroje (obr. 2). Ovládání přístroje, měření a ukládání naměřeních dat probíhá pomocí obslužného programu nebo pomocí tlačítek na přístroji.

Documents

BibTex


@manual{BUT66946,
 author="Zoltán {Szabó} and Jan {Mikulka} and Zdeněk {Roubal}",
 title="Iontmetr Uživatelský manuál 1.00",
 annote="Zařízení Iontmetr je měřicím přístrojem na měření koncentrace iontů. Zařízení sestává z aspiračního kondenzátoru (obr. 1.) s obslužnou elektronikou a z napájecího zdroje (obr. 2). Ovládání přístroje, měření a ukládání naměřeních dat probíhá pomocí obslužného programu nebo pomocí tlačítek na přístroji.",
 address="UTEE",
 chapter="66946",
 institution="UTEE",
 year="2009",
 month="december",
 pages="1--11",
 publisher="UTEE",
 type="directory"
}