Publication detail

Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů

Original Title

Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů

Czech Title

Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti náhrady rtuťové kapkové elektrody v klasické polarografii tuhými elektrodami určenými pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. K tomuto účelu byl v této práci navržen a realizován tříelektrodový tlustovrstvý elektrochemický senzor. Jednou z hlavních částí práce je výzkum a vývoj několika druhů pracovních elektrod těchto senzorů, které byly testovány na přítomnost těžkého kovu obsaženého v roztoku. Byly postupně navrženy a realizovány elektrody založené na bázi grafitu a uhlíkových nanotrubicích. Unikátním řešením je zde realizace pracovní elektrody přímým růstem uhlíkových nanotrubic na povrchu pracovní elektrody senzoru, přičemž je zde popsáno několik druhů senzorů s různými podklady pro jejich depozici. Detekční limit byl pro ionty kadmia stanoven v řádu ppm mol/l. Pro zlepšení proudové odezvy senzoru byl navržen a realizován elektrochemický analytický systém zajišťující přesně definovaný přenos hmoty z roztoku směrem k elektrodám pracující na novém principu. Na standardním elektrochemickém páru ferokyanidu-ferikyanidu draselném bylo zařízení podrobeno testům závislosti výstupní proudové odezvy senzoru na rychlosti obtékání roztoku kolem senzoru a na geometrickém uspořádání. Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými se stejným typem senzoru na jiných elektrochemických zařízeních. Proudová odezva senzoru byla rovněž testována na přítomnost iontů kadmia. Bylo zjištěno, že zařízení ve spojení s navrženým tlustovrstvým senzorem pracuje uspokojivě a oproti ostatním testovaným elektrochemickým zařízením zvyšuje proudovou odezvu senzoru několikanásobně. Na základě dosažených výsledků byla na princip nového zařízení podána patentová přihláška.

Czech abstract

Práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti náhrady rtuťové kapkové elektrody v klasické polarografii tuhými elektrodami určenými pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. K tomuto účelu byl v této práci navržen a realizován tříelektrodový tlustovrstvý elektrochemický senzor. Jednou z hlavních částí práce je výzkum a vývoj několika druhů pracovních elektrod těchto senzorů, které byly testovány na přítomnost těžkého kovu obsaženého v roztoku. Byly postupně navrženy a realizovány elektrody založené na bázi grafitu a uhlíkových nanotrubicích. Unikátním řešením je zde realizace pracovní elektrody přímým růstem uhlíkových nanotrubic na povrchu pracovní elektrody senzoru, přičemž je zde popsáno několik druhů senzorů s různými podklady pro jejich depozici. Detekční limit byl pro ionty kadmia stanoven v řádu ppm mol/l. Pro zlepšení proudové odezvy senzoru byl navržen a realizován elektrochemický analytický systém zajišťující přesně definovaný přenos hmoty z roztoku směrem k elektrodám pracující na novém principu. Na standardním elektrochemickém páru ferokyanidu-ferikyanidu draselném bylo zařízení podrobeno testům závislosti výstupní proudové odezvy senzoru na rychlosti obtékání roztoku kolem senzoru a na geometrickém uspořádání. Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými se stejným typem senzoru na jiných elektrochemických zařízeních. Proudová odezva senzoru byla rovněž testována na přítomnost iontů kadmia. Bylo zjištěno, že zařízení ve spojení s navrženým tlustovrstvým senzorem pracuje uspokojivě a oproti ostatním testovaným elektrochemickým zařízením zvyšuje proudovou odezvu senzoru několikanásobně. Na základě dosažených výsledků byla na princip nového zařízení podána patentová přihláška.

BibTex


@phdthesis{BUT66824,
  author="Jan {Prášek}",
  title="Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů",
  annote="Práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti náhrady rtuťové kapkové elektrody v klasické polarografii tuhými elektrodami určenými pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. K tomuto účelu byl v této práci navržen a realizován tříelektrodový tlustovrstvý elektrochemický senzor. Jednou z hlavních částí práce je výzkum a vývoj několika druhů pracovních elektrod těchto senzorů, které byly testovány na přítomnost těžkého kovu obsaženého v roztoku. Byly postupně navrženy a realizovány elektrody založené na bázi grafitu a uhlíkových nanotrubicích. Unikátním řešením je zde realizace pracovní elektrody přímým růstem uhlíkových nanotrubic na povrchu pracovní elektrody senzoru, přičemž je zde popsáno několik druhů senzorů s různými podklady pro jejich depozici. Detekční limit byl pro ionty kadmia stanoven v řádu ppm mol/l. Pro zlepšení proudové odezvy senzoru byl navržen a realizován elektrochemický analytický systém zajišťující přesně definovaný přenos hmoty z roztoku směrem k elektrodám pracující na novém principu. Na standardním elektrochemickém páru ferokyanidu-ferikyanidu draselném bylo zařízení podrobeno testům závislosti výstupní proudové odezvy senzoru na rychlosti obtékání roztoku kolem senzoru a na geometrickém uspořádání. Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými se stejným typem senzoru na jiných elektrochemických zařízeních. Proudová odezva senzoru byla rovněž testována na přítomnost iontů kadmia. Bylo zjištěno, že zařízení ve spojení s navrženým tlustovrstvým senzorem pracuje uspokojivě a oproti ostatním testovaným elektrochemickým zařízením zvyšuje proudovou odezvu senzoru několikanásobně. Na základě dosažených výsledků byla na princip nového zařízení podána patentová přihláška.",
  chapter="66824",
  year="2007",
  month="august",
  type="dissertation"
}