Publication detail

Využití neuronových sítí při zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů

Original Title

Využití neuronových sítí při zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů

Czech Title

Využití neuronových sítí při zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů

Language

cs

Original Abstract

Práce popisuje nové možnosti využití umělých neuronových sítí pro zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů. Definuje možnosti využití časové odezvy senzorů spojených do senzorového pole a způsob popisu této odezvy prostřednictvím parametrů. Popisuje nové možnosti využití multivariační analýzy hlavních komponent pro redukci parametrů vyhodnocení odezev v senzorové analýze. Na základě takto definovaných parametrů specifikuje vstupní podmínky a popisuje originální metodu návrhu umělé neuronové sítě pro zpracování odezvy senzorového pole. V neposlední řadě se zabývá popisem možností a způsobem implementace získaných poznatků do autonomních systémů, s cílem minimalizovat náklady na prováděnou analýzu a zajisti provoz bez nutnosti lidského operátora a identifikaci a kvantifikaci sledovaných parametrů.

Czech abstract

Práce popisuje nové možnosti využití umělých neuronových sítí pro zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů. Definuje možnosti využití časové odezvy senzorů spojených do senzorového pole a způsob popisu této odezvy prostřednictvím parametrů. Popisuje nové možnosti využití multivariační analýzy hlavních komponent pro redukci parametrů vyhodnocení odezev v senzorové analýze. Na základě takto definovaných parametrů specifikuje vstupní podmínky a popisuje originální metodu návrhu umělé neuronové sítě pro zpracování odezvy senzorového pole. V neposlední řadě se zabývá popisem možností a způsobem implementace získaných poznatků do autonomních systémů, s cílem minimalizovat náklady na prováděnou analýzu a zajisti provoz bez nutnosti lidského operátora a identifikaci a kvantifikaci sledovaných parametrů.

BibTex


@phdthesis{BUT66800,
  author="Radek {Kuchta}",
  title="Využití neuronových sítí při zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů",
  annote="Práce popisuje nové možnosti využití umělých neuronových sítí pro zpracování signálů nelineárních senzorů a mikrosenzorů. Definuje možnosti využití časové odezvy senzorů spojených do senzorového pole a způsob popisu této odezvy prostřednictvím parametrů. Popisuje nové možnosti využití multivariační analýzy hlavních komponent pro redukci parametrů vyhodnocení odezev v senzorové analýze. Na základě takto definovaných parametrů specifikuje vstupní podmínky a popisuje originální metodu návrhu umělé neuronové sítě pro zpracování odezvy senzorového pole. V neposlední řadě se zabývá popisem možností a způsobem implementace získaných poznatků do autonomních systémů, s cílem minimalizovat náklady na prováděnou analýzu a zajisti provoz bez nutnosti lidského operátora a identifikaci a kvantifikaci sledovaných parametrů.",
  chapter="66800",
  year="2006",
  month="august",
  pages="1",
  type="dissertation"
}