Publication detail

Nová architektura modulátoru sigma-delta pro senzorové měření

Original Title

Nová architektura modulátoru sigma-delta pro senzorové měření

Czech Title

Nová architektura modulátoru sigma-delta pro senzorové měření

Language

cs

Original Abstract

Disertační práce je zaměřena na výzkum nových trendů v analogově-číslicových převodnících. V práci je popsána nová architektura modulátoru sigma-delta se spínanými kapacitory s vícebitovým zpracováním a dvěma kroky kvantovacího procesu. Byl vytvořen model prezentované architektury s využitím simulačního programu MATLAB SIMULINK. V tomto prostředí byl také navržen původní model dílčího vícebitového převodníku AD se dvěma kroky kvantovacího procesu. V práci je uvedeno srovnání ideálního modelu nové architektury modulátoru sigma-delta s modelem nové architektury modulátoru sigma-delta se skutečnými parametry. Simulace v programu MATLAB SIMULINK je velmi důležitá pro finální realizaci nové architektury modulátoru sigma-delta na čip. V návrhovém prostředí CADENCE byly navrženy důležité dílčí bloky s využitím kompenzačních metod CDS u integrátoru se spínanými kapacitory. V rámci disertační práce byl také navržen decimační filtr, který je nesdílnou součástí převodníku sigma-delta. Decimační filtr byl navržen v jazyce VHDL.

Czech abstract

Disertační práce je zaměřena na výzkum nových trendů v analogově-číslicových převodnících. V práci je popsána nová architektura modulátoru sigma-delta se spínanými kapacitory s vícebitovým zpracováním a dvěma kroky kvantovacího procesu. Byl vytvořen model prezentované architektury s využitím simulačního programu MATLAB SIMULINK. V tomto prostředí byl také navržen původní model dílčího vícebitového převodníku AD se dvěma kroky kvantovacího procesu. V práci je uvedeno srovnání ideálního modelu nové architektury modulátoru sigma-delta s modelem nové architektury modulátoru sigma-delta se skutečnými parametry. Simulace v programu MATLAB SIMULINK je velmi důležitá pro finální realizaci nové architektury modulátoru sigma-delta na čip. V návrhovém prostředí CADENCE byly navrženy důležité dílčí bloky s využitím kompenzačních metod CDS u integrátoru se spínanými kapacitory. V rámci disertační práce byl také navržen decimační filtr, který je nesdílnou součástí převodníku sigma-delta. Decimační filtr byl navržen v jazyce VHDL.

BibTex


@phdthesis{BUT66799,
  author="Lukáš {Fujcik}",
  title="Nová architektura modulátoru sigma-delta pro senzorové měření",
  annote="Disertační práce je zaměřena na výzkum nových trendů v analogově-číslicových převodnících. V práci je popsána nová architektura modulátoru sigma-delta se spínanými kapacitory s vícebitovým zpracováním a dvěma kroky kvantovacího procesu. Byl vytvořen model prezentované architektury s využitím simulačního programu MATLAB SIMULINK. V tomto prostředí byl také navržen původní model dílčího vícebitového převodníku AD se dvěma kroky kvantovacího procesu. V práci je uvedeno srovnání ideálního modelu nové architektury modulátoru sigma-delta s modelem nové architektury modulátoru sigma-delta se skutečnými parametry. Simulace v programu MATLAB SIMULINK je velmi důležitá pro finální realizaci nové architektury modulátoru sigma-delta na čip. V návrhovém prostředí CADENCE byly navrženy důležité dílčí bloky s využitím kompenzačních metod CDS u integrátoru se spínanými kapacitory. V rámci disertační práce byl také navržen decimační filtr, který je nesdílnou součástí převodníku sigma-delta. Decimační filtr byl navržen v jazyce VHDL.",
  chapter="66799",
  journal="Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně 
Edice PhD Thesis",
  year="2006",
  month="january",
  pages="1",
  type="dissertation"
}