Publication detail

Signaturní soubory se signaturami proměnné délky

KORČÁK, Z.

Original Title

Signaturní soubory se signaturami proměnné délky

Czech Title

Signaturní soubory se signaturami proměnné délky

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá zpracováním informací a vyhledáváním v nich. Zaměřuje se na textové informace a vyhledávání pomocí signaturních souborů. Hlavní úsilí je směřováno k navržení nové efektivní vyhledávácí metody. Toto může být dosaženo pouze při důkladné znalosti vlastností dat, ve kterých se bude vyhledávat. Proto je proveden podrobný rozbor vlastností textových dat. Pro některé vlastnosti jsou pak navrženy nové analytické aproximace. Není zapomenuto ani na české dokumenty, které mají své specifické vlastnosti. Pro textová data je potřeba také zvolit vhodnou metodu pro vytváření signatur. Metody popsané v literatuře byly analyzovány a patřičně modifikovány pro naše požadavky. Bylo vyzkoušeno mnoho organizací signatur, ale žádná nesplňovala náročné požadavky současných systémů. Proto je navržena nová metoda organizace, která je rychlá při vytváření i při vyhodnocování dotazu, vytvořený pomocný soubor je malý a vyhledávání lze snadno paralelizovat. Změnou několika parametrů lze plynule přejít od efektivnosti invertovaných souborů při vyhledávání až po velkou datovou kompresi signaturních souborů. Pro všechny metody organizací jsou navrženy analytické modely. Tato práce není pouze prací teoretickou, ale návrhy a vytvořené modely jsou také ověřovány experimentálně.

Czech abstract

Tato práce se zabývá zpracováním informací a vyhledáváním v nich. Zaměřuje se na textové informace a vyhledávání pomocí signaturních souborů. Hlavní úsilí je směřováno k navržení nové efektivní vyhledávácí metody. Toto může být dosaženo pouze při důkladné znalosti vlastností dat, ve kterých se bude vyhledávat. Proto je proveden podrobný rozbor vlastností textových dat. Pro některé vlastnosti jsou pak navrženy nové analytické aproximace. Není zapomenuto ani na české dokumenty, které mají své specifické vlastnosti. Pro textová data je potřeba také zvolit vhodnou metodu pro vytváření signatur. Metody popsané v literatuře byly analyzovány a patřičně modifikovány pro naše požadavky. Bylo vyzkoušeno mnoho organizací signatur, ale žádná nesplňovala náročné požadavky současných systémů. Proto je navržena nová metoda organizace, která je rychlá při vytváření i při vyhodnocování dotazu, vytvořený pomocný soubor je malý a vyhledávání lze snadno paralelizovat. Změnou několika parametrů lze plynule přejít od efektivnosti invertovaných souborů při vyhledávání až po velkou datovou kompresi signaturních souborů. Pro všechny metody organizací jsou navrženy analytické modely. Tato práce není pouze prací teoretickou, ale návrhy a vytvořené modely jsou také ověřovány experimentálně.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT66693,
 author="Zdeněk {Korčák}",
 title="Signaturní soubory se signaturami proměnné délky",
 annote="Tato práce se zabývá zpracováním informací a vyhledáváním v nich. Zaměřuje se na textové informace a vyhledávání pomocí signaturních souborů. Hlavní úsilí je směřováno k navržení nové efektivní vyhledávácí metody. Toto může být dosaženo pouze při důkladné znalosti vlastností dat, ve kterých se bude vyhledávat. Proto je proveden podrobný rozbor vlastností textových dat. Pro některé vlastnosti jsou pak navrženy nové analytické aproximace. Není zapomenuto ani na české dokumenty, které mají své specifické vlastnosti. Pro textová data je potřeba také zvolit vhodnou metodu pro vytváření signatur. Metody popsané v literatuře byly analyzovány a patřičně modifikovány pro naše požadavky. Bylo vyzkoušeno mnoho organizací signatur, ale žádná nesplňovala náročné požadavky současných systémů. Proto je navržena nová metoda organizace, která je rychlá při vytváření i při vyhodnocování dotazu, vytvořený pomocný soubor je malý a vyhledávání lze snadno paralelizovat. Změnou několika parametrů lze plynule přejít od efektivnosti invertovaných souborů při vyhledávání až po velkou datovou kompresi signaturních souborů. Pro všechny metody organizací jsou navrženy analytické modely. Tato práce není pouze prací teoretickou, ale návrhy a vytvořené modely jsou také ověřovány experimentálně.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 chapter="66693",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2002",
 month="october",
 pages="0",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="dissertation"
}