Publication detail

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

VOJTOVÁ, L. MICHLOVSKÁ, L. JANČÁŘ, J.

Original Title

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

Czech Title

Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů

Language

cs

Original Abstract

V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.

Czech abstract

V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.

Documents

BibTex


@proceedings{BUT66201,
 author="Lucy {Vojtová} and Lenka {Michlovská} and Josef {Jančář}",
 title="Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů",
 annote="V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu k léčbě kostí či chrupavek tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru použitelného např. jako vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.",
 address="MSD",
 booktitle="Bioimplantologie 2011, Odpobrný program a sborník přednášek",
 chapter="66201",
 edition="1",
 institution="MSD",
 year="2011",
 month="april",
 pages="30--30",
 publisher="MSD",
 type="conference proceedings"
}