Publication detail

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4

Original Title

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4

Czech Title

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4

Language

cs

Original Abstract

Experimentální studium vlivu rychlosti pohybu chlazeného povrchu, studium vlivu počtu rozvodných komor a geometrického uspořádání ostřiku na intenzitu chlazení

Czech abstract

Experimentální studium vlivu rychlosti pohybu chlazeného povrchu, studium vlivu počtu rozvodných komor a geometrického uspořádání ostřiku na intenzitu chlazení

BibTex


@techreport{BUT65795,
  author="Miroslav {Raudenský} and Jaroslav {Horský} and Michal {Pohanka} and Petr {Kotrbáček}",
  title="Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4",
  annote="Experimentální studium vlivu rychlosti pohybu chlazeného povrchu, studium vlivu počtu rozvodných komor a geometrického uspořádání ostřiku na intenzitu chlazení",
  chapter="65795",
  year="2007",
  month="october",
  pages="1--17",
  type="report"
}