Publication detail

Possibilities of using Free-Space Optics data link

ŠPORIK, J. TEJKAL, V. REICHERT, P.

Original Title

Possibilities of using Free-Space Optics data link

Czech Title

Možnosti využití Bezdrátového optického datového spoje

English Title

Possibilities of using Free-Space Optics data link

Type

conference proceedings

Language

en

Original Abstract

This paper aims to describe the issues using Free-Space Optic data link (FSO). The spread of the light in the air is described at the theoretical level. Limits of using FSO due to attenuation in the atmosphere are determinated. In the practical par tthe basic characteristics and link budget of commercially available FSO from MRV TereScope700/G are given. There is calculated availability of test FSO from data collected for 3 months for determination of suitability using FSO in Olomouc, Czech Republic. Test FSO is set up at the distance of about 200m and the discussion about effect of abridge a distance on link margin is given. In conclusion there are written possibilities of using FSO and options how to increase availability of these links.

Czech abstract

Tento článek popisuje problematiku využití bezdrátového optického datového spoje. V teoretické rovině je popsáno šíření světla vzduchem. Pro tyto spoje jsou stanoveny limity kladené atmosférickým útlumem. V praktické části jsou popsány základní charakteristiky a výkonová bilance komerčně dostupného optického bezdrátového spoje firmy MRV TereScope700/G. Je vypočítána dostupnost spoje v lokalitě Olomouc, Česká republika z hodnot měřených po dobu 3 měsíce. Testovaný spoj je sestaven ve vzdálenosti 200 m a je provedena diskuze vlivu zkrácení této vzdálenosti na systémovou rezervu spoje. V závěru jsou uvedeny možnosti využití bezdrátového optického spoje a možností jak zvýšit jejich dostupnost.

English abstract

This paper aims to describe the issues using Free-Space Optic data link (FSO). The spread of the light in the air is described at the theoretical level. Limits of using FSO due to attenuation in the atmosphere are determinated. In the practical par tthe basic characteristics and link budget of commercially available FSO from MRV TereScope700/G are given. There is calculated availability of test FSO from data collected for 3 months for determination of suitability using FSO in Olomouc, Czech Republic. Test FSO is set up at the distance of about 200m and the discussion about effect of abridge a distance on link margin is given. In conclusion there are written possibilities of using FSO and options how to increase availability of these links.

Keywords

Free-Space Optics, availability, link budget, MRV TereScope700/G

Released

22.04.2010

Publisher

Publishing House of Izhevsk State Technical University

Location

Izhevsk, Russia

ISBN

978-5-7526-0442-3

Book

Second Forum of Young Researchers.

Pages from

398

Pages to

403

Pages count

5

BibTex


@proceedings{BUT65792,
 author="Jan {Šporik} and Vladimír {Tejkal} and Pavel {Reichert}",
 title="Possibilities of using Free-Space Optics data link",
 annote="This paper aims to describe the issues using Free-Space Optic data link (FSO). The spread of the light in the air is described at the theoretical level. Limits of using FSO due to attenuation in the atmosphere are determinated. In the practical par tthe basic characteristics and link budget of commercially available FSO from MRV TereScope700/G are given. There is calculated availability of test FSO from data collected for 3 months for determination of suitability using FSO in Olomouc, Czech Republic. Test FSO is set up at the distance of about 200m and the discussion about effect of abridge a distance on link margin is given. In conclusion there are written possibilities of using FSO and options how to increase availability of these links.",
 address="Publishing House of Izhevsk State Technical University",
 booktitle="Second Forum of Young Researchers.",
 chapter="65792",
 institution="Publishing House of Izhevsk State Technical University",
 year="2010",
 month="april",
 pages="398--403",
 publisher="Publishing House of Izhevsk State Technical University",
 type="conference proceedings"
}