Publication detail

Deformation characteristics of semi solid steel

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J. RAUDENSKÝ, M.

Original Title

Deformation characteristics of semi solid steel

Czech Title

Vlastnosti deformace u polotuhých kovů

English Title

Deformation characteristics of semi solid steel

Type

presentation

Language

en

Original Abstract

The understanding of the basic deformation behaviour of materials in the mushy state is critical for better control of various semi solid processes. The aim of this study is to quantify the deformation characteristics of mushy state steel unde uniaxial deformation conditions.

Czech abstract

Pro potřebu lepší kontroly různých polotekutých procesů je nezbytné porozumět chování materiálů při jejich deformaci v polotekutém stavu. Cílem této studie je kvantifikovat vlastnosti deformace u polotekutého stavu materiálu , který je ovlivněn určitými podménkami deformačního procesu.

English abstract

The understanding of the basic deformation behaviour of materials in the mushy state is critical for better control of various semi solid processes. The aim of this study is to quantify the deformation characteristics of mushy state steel unde uniaxial deformation conditions.

Keywords

semi solid state, deformation characteristics, mathematical model

RIV year

2004

Released

31.10.2001

Location

Třinec , ČR

Pages from

9

Pages to

15

Pages count

7

BibTex


@misc{BUT63334,
  author="Petr {Kotrbáček} and Jaroslav {Horský} and Miroslav {Raudenský}",
  title="Deformation characteristics of semi solid steel",
  annote="The understanding of the basic deformation behaviour of materials in the mushy state  is critical for better control of various semi solid processes. The aim of this study is to quantify the deformation characteristics of mushy state steel unde uniaxial deformation conditions.",
  booktitle="Continuous Casting of Billets",
  chapter="63334",
  year="2001",
  month="october",
  pages="9",
  type="presentation"
}