Publication detail

Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním

Original Title

Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním

Czech Title

Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním

Language

cs

BibTex


@misc{BUT62230,
 author="Leona {Bradáčová} and Leonard {Hobst} and Josef {Šupčík}",
 title="Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 chapter="62230",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 journal="Sborník odborného semináře doktorského studia",
 year="2001",
 month="january",
 pages="13--16",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="review"
}