Publication detail

Možné trendy rozvoje podniků

Original Title

Možné trendy rozvoje podniků

Czech Title

Možné trendy rozvoje podniků

Language

cs

Original Abstract

Tato kniha přináší výsledky institucionálního výzkumu s názvem "Možné trndy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na Jihomoravský region". Výzkum byl zaměřen na oblasti: vrcholový management, environmentální management, logistiku, risk management, marketing a finance.

Czech abstract

Tato kniha přináší výsledky institucionálního výzkumu s názvem "Možné trndy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na Jihomoravský region". Výzkum byl zaměřen na oblasti: vrcholový management, environmentální management, logistiku, risk management, marketing a finance.

BibTex


@book{BUT61597,
 author="Petr {Němeček} and Miloš {Konečný} and Marie {Jurová} and Karel {Rais} and Alena {Kocmanová} and Iveta {Šimberová}",
 title="Možné trendy rozvoje podniků",
 annote="Tato kniha přináší výsledky institucionálního výzkumu s názvem "Možné trndy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na Jihomoravský region". Výzkum byl zaměřen na oblasti: vrcholový management, environmentální management, logistiku, risk management, marketing a finance.",
 address="Akademické nakladatelství CERM Brno",
 booktitle="Možné trendy rozvoje podniku",
 chapter="61597",
 edition="VUT v Brně",
 institution="Akademické nakladatelství CERM Brno",
 year="2004",
 month="august",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM Brno",
 type="book"
}