Publication detail

Technologie elektronických obvodů a systémů

Original Title

Technologie elektronických obvodů a systémů

Czech Title

Technologie elektronických obvodů a systémů

Language

cs

Original Abstract

Kniha se zabývá popisem moderních montážních technologií používaných při konstrukci elektronických systémů. I když v současné mikroelektronice má dominantní postavení polovodičový čip je nezbytné řešit technologie spojené s jeho montáží včetně pouzdření, propojování a také konstrukčního uspořádání celého systému. Proto je obsahem této knihy nejen řešení propojovacích sítí ale i pasivních prvků, vstupů a výstupů (senzorů a atenuátorů) a veškerých podpůrných částí. Popsaná problematika navazuje na ve světě nově vzniklou oblast nazývanou Packaging & Interconnection.

Czech abstract

Kniha se zabývá popisem moderních montážních technologií používaných při konstrukci elektronických systémů. I když v současné mikroelektronice má dominantní postavení polovodičový čip je nezbytné řešit technologie spojené s jeho montáží včetně pouzdření, propojování a také konstrukčního uspořádání celého systému. Proto je obsahem této knihy nejen řešení propojovacích sítí ale i pasivních prvků, vstupů a výstupů (senzorů a atenuátorů) a veškerých podpůrných částí. Popsaná problematika navazuje na ve světě nově vzniklou oblast nazývanou Packaging & Interconnection.

BibTex


@book{BUT61337,
 author="Ivan {Szendiuch}",
 title="Technologie elektronických obvodů a systémů",
 annote="Kniha se zabývá popisem moderních montážních technologií používaných při konstrukci elektronických systémů. I když v současné mikroelektronice má dominantní postavení polovodičový čip je nezbytné řešit technologie spojené s jeho montáží včetně pouzdření, propojování a také konstrukčního uspořádání celého systému. Proto je obsahem této knihy nejen řešení propojovacích sítí ale i pasivních prvků, vstupů a výstupů (senzorů a atenuátorů) a veškerých podpůrných částí. Popsaná problematika navazuje na ve světě nově vzniklou oblast nazývanou Packaging & Interconnection.",
 address="Nakladatelství VUTIUM, Brno",
 booktitle="Technologie elektronických obvodů a systémů",
 chapter="61337",
 edition="GA102/00/0969",
 institution="Nakladatelství VUTIUM, Brno",
 year="2002",
 month="june",
 pages="1",
 publisher="Nakladatelství VUTIUM, Brno",
 type="book"
}