Publication detail

Marketingový audit spokojenosti zákazníků

CHALUPSKÝ, V.

Original Title

Marketingový audit spokojenosti zákazníků

Czech Title

Marketingový audit spokojenosti zákazníků

Language

cs

Original Abstract

Teze habilitační práce obsahují pojednání o marketingovém auditu, zejména se zaměřením na oblast spokojenosti zákazníků a výsledky výzkumu v této oblasti. Součástí publikace jsou doporučení, jak pro oblast firemního managementu, tak pro další rozvoj výuky marketingu na FP VUT v Brně.

Czech abstract

Teze habilitační práce obsahují pojednání o marketingovém auditu, zejména se zaměřením na oblast spokojenosti zákazníků a výsledky výzkumu v této oblasti. Součástí publikace jsou doporučení, jak pro oblast firemního managementu, tak pro další rozvoj výuky marketingu na FP VUT v Brně.

Documents

BibTex


@book{BUT61331,
 author="Vladimír {Chalupský}",
 title="Marketingový audit spokojenosti zákazníků",
 annote="Teze habilitační práce obsahují pojednání o marketingovém auditu, zejména se zaměřením na oblast spokojenosti zákazníků a výsledky výzkumu v této oblasti. Součástí publikace jsou doporučení, jak pro oblast firemního managementu, tak pro další rozvoj výuky marketingu na FP VUT v Brně.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="61331",
 edition="vědeck spisy VUT v Brně",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2001",
 month="january",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="book"
}