Publication detail

Calibration of GPS Antennas

KRATOCHVÍL, R. ŠVÁBENSKÝ, O. BUREŠ, J.

Original Title

Kalibrace antén GPS

Czech Title

Kalibrace antén GPS

English Title

Calibration of GPS Antennas

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

V nejpřesnějších GPS aplikacích v geodynamice anebo v inženýrské geodézii je nezbytné brát v úvahu skutečné individuální charakteristiky GPS antén. Na Ústavu geodézie VUT v Brně byla zřízena kalibrační základna pro relativní kalibrace antén GPS. Jako referenční je využívána anténa Leica AT504 Choke Ring. K vyhodnocení parametrů antén GPS je využíván Bernese GPS software 4.2. Pro ověření přesnosti kalibrace byla vykonána dlouhodobá testovací měření. Výsledky jsou porovnány se standardními hodnotami mezinárodních služeb NGS a IGS.

Czech abstract

V nejpřesnějších GPS aplikacích v geodynamice anebo v inženýrské geodézii je nezbytné brát v úvahu skutečné individuální charakteristiky GPS antén. Na Ústavu geodézie VUT v Brně byla zřízena kalibrační základna pro relativní kalibrace antén GPS. Jako referenční je využívána anténa Leica AT504 Choke Ring. K vyhodnocení parametrů antén GPS je využíván Bernese GPS software 4.2. Pro ověření přesnosti kalibrace byla vykonána dlouhodobá testovací měření. Výsledky jsou porovnány se standardními hodnotami mezinárodních služeb NGS a IGS.

English abstract

In most precise GPS applications in geodynamic studies or in engineering geodesy the real individual GPS antenna receiving characteristics must be taken into account. A calibration base for relative GPS antenna calibrations was established at BUT, Department of Geodesy. The Leica AT504 Choke Ring antenna is used as reference. Bernese GPS software ver. 4.2 is used for evaluation of GPS antenna parameters. Long term testing measurements were carried out for assessment of calibration accuracy. Results are compared with the standard NGS and IGS values.

Keywords

calibration, GPS, antenna, reliability, phase center

Released

15.09.2005

Publisher

AU Wroclaw - Polsko

Location

Dolní Morava

Pages from

27

Pages to

27

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT60356,
 author="Radim {Kratochvíl} and Otakar {Švábenský} and Jiří {Bureš}",
 title="Kalibrace antén GPS",
 annote="V nejpřesnějších GPS aplikacích v geodynamice anebo v inženýrské geodézii je nezbytné brát v úvahu skutečné individuální charakteristiky GPS antén. Na Ústavu geodézie VUT v Brně byla zřízena kalibrační základna pro relativní kalibrace antén GPS. Jako referenční je využívána anténa Leica AT504 Choke Ring. K vyhodnocení parametrů antén GPS je využíván Bernese GPS software 4.2. Pro ověření přesnosti kalibrace byla vykonána dlouhodobá testovací měření. Výsledky jsou porovnány se standardními hodnotami mezinárodních služeb NGS a IGS.",
 address="AU Wroclaw - Polsko",
 booktitle="Sborník abstraktů",
 chapter="60356",
 institution="AU Wroclaw - Polsko",
 year="2005",
 month="september",
 pages="27--27",
 publisher="AU Wroclaw - Polsko",
 type="abstract"
}